Kim jest doradca kredytowy i kiedy może być Ci potrzebny?

Doradca kredytowy może pełnić różne funkcje, ale zwykle jego działalność związana jest pomocą klientom w uzyskaniu lub spłacaniu kredytu. Czasem działa w imieniu dłużnika, aby negocjować z wierzycielami w celu rozwiązania problemu spłaty długu, który przekracza zdolność dłużnika do zapłaty. Pomagają osobom uzyskać pełny obraz ich finansów, w tym ich dochodów, wydatków i aktywów.

Doradcy kredytowi oferują porady dotyczące właściwej oceny możliwości uzyskania kredytu, spłaty długów, posiadania pożyczki zabezpieczonej w porównaniu z pożyczką niezabezpieczoną oraz przedstawiania opcji obsługi długów. Doradca kredytowy zapewni również materiały edukacyjne, kursy lub seminaria, aby nauczyć zdrowych nawyków wydawania pieniędzy i umiejętności zarządzania pieniędzmi. Skorzystanie z usług doradcy kredytowego jest często zalecane jako najlepsza opcja dla osób, które mają problemy z zarządzaniem swoim długiem. W rzeczywistości ustawa o kartach kredytowych wzywa wystawców kart kredytowych do publikowania na wyciągach z kart bezpłatnego numeru, pod którym konsumenci mogą uzyskać pomoc w zakresie doradztwa kredytowego.

Doradca kredytowy może pomóc w wielu trudnych sytuacjach

Kiedy konsumenci kontaktują się z agencją doradztwa kredytowego, oferuje się im sesję doradczą, w ramach której doradca kredytowy uzyskuje informację na temat dochodów, wydatków i długów . Doradca kredytowy bada sytuację finansową klienta i pomaga opracować plan redukcji zadłużenia i budowania majątku. Często mogą negocjować z wierzycielami i dokonywać ustaleń korzystnych dla wszystkich stron. Wierzyciele często oferują lepsze warunki zadłużonym klientom, jeśli w ich imieniu wystąpi doradca kredytowy. Doradcy mogą również pomóc w stworzeniu planu zarządzania pieniędzmi i planu spłaty zadłużenia, a także zapewnić bezpłatne zasoby i warsztaty związane z zarządzaniem pieniędzmi.

Doradca kredytowy pomaga osobom, które:

  • czują się przytłoczone wysokością zadłużenia i szukają pomocy kogoś, kto może im lepiej zrozumieć sytuację finansową,
  • nie są pewni, jak zwrócić się do wierzycieli w sprawie ugody lub planu spłaty i chcieliby uzyskać pomoc w tym procesie.

Po konsultacji doradca kredytowy może zaproponować osobie plan zarządzania długiem. Chociaż terminy „doradztwo kredytowe” i „zarządzanie długiem” są czasami używane zamiennie, to nie są tym samym. Doradztwo kredytowe odnosi się do sesji doradczej mającej na celu poprawę finansów osoby, podczas gdy plan zarządzania długiem oznacza przekazanie finansów jednostki firmie, której dokonuje się miesięcznych płatności, a która przekazuje te płatności wierzycielom.

Doradcy kredytowi dbają o wszystkie szczegóły planu zarządzania długiem swoich klientów – negocjują z każdym kredytodawcą obniżenie miesięcznej kwoty płatności konsumenta, obniżenie oprocentowania i ewentualne uchylenie wszelkich zaległych opłat za zwłokę. Dług jest następnie „konsolidowany” w jedną płatność.

Jakie jeszcze usługi świadczy doradca kredytowy?

Uczestnicząc w planie zarządzania długiem, skonsolidujesz wszystkie swoje płatności na rzecz wierzycieli i dokonasz tylko jednej płatności każdego miesiąca. Doradca kredytowy pomoże Ci zapłacić wszystkim Twoim wierzycielom, jednocześnie starając się o obniżki stóp procentowych, opłat i opłat za przekroczenie limitu. Twój doradca kredytowy zajmie się wszystkimi szczegółami, w tym dokonywaniem regularnych płatności na rzecz Twoich wierzycieli. Doradcy kredytowi przechodzą intensywne szkolenie i są certyfikowani przez Partnerstwo na rzecz Edukacji Finansowej.

Mówiąc prościej, doradca kredytowy to połączenie pedagoga, adwokata i coacha. Pomaga Ci sprawdzić Twoje finanse od góry do dołu, aby określić, co nie działa, a co należy zmienić. Doradca kredytowy sprawdza Twoje rachunki i długi. Za Twoją zgodą wyciągną również Twój raport kredytowy i przyjrzą się Twoim zadłużeniom oraz statusowi tych długów. Następnie omówią Twoje cele i wyzwania. Razem z doradcą kredytowym takim jak https://doradcakredytowy.augustow.pl/oferta/ opracujecie plan, który pomoże Ci przezwyciężyć wyzwania i osiągnąć swoje cele. Jeśli uzasadnia to Twoja sytuacja, Twój doradca kredytowy może zalecić Ci skorzystanie z planu zarządzania długiem, aby pomóc w spłacie długów.